Telefon: +48 793 329 221
ul. Północna 19, 56-400 Oleśnica

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

• opracowanie zakładowego planu kont;
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
• sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
• sporządzanie bilansów, rachunków wyników, przepływów pieniężnych;
• okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS, NBP i Urzędu Marszałkowskiego;
• przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdania spółek giełdowych, raportów do Ministerstwa Skarbu Państwa itp.;
• prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i sporządzanie sprawozdań finansowych podlegających badaniu przez biegłego rewidenta;
• przeprowadzanie likwidacji spółek

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biuro w ramach obsługi przedsiębiorców oferuje:

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
• sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
• bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;
• sporządzanie rozliczeń rocznych
Ewidencja przychodów:
• miesięczne naliczanie podatku (PPE);
• bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
• sporządzanie rozliczeń rocznych
przychody

Usługi kadrowo-płacowe

Obsługa kadrowa:
• sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
• prowadzenie akt osobowych pracownika;
• prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);
• sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
• prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;
• kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego;
• sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń systemy motywacyjne);
• obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
• obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS
Obsługa płacowa:
• sporządzanie list płac z umów o pracę;
• sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
• sporządzanie druków ZUS RMUA;
• sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
• sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B);
• sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R)
kadry i płace

Doradztwo podatkowe:

• świadczymy usługi dla firm w całej Polsce;
• na bieżąco księgujemy dokumenty;
• zawsze mają Państwo wgląd w swoją firmę, koszty, rozrachunki itp.;
doradztwo podatkowe

Księgowość online:

• świadczymy usługi dla firm w całej Polsce;
• na bieżąco księgujemy dokumenty;
• zawsze mają Państwo wgląd w swoją firmę, koszty, rozrachunki itp.;
• umożliwiamy dostęp do bezpłatnego programu do fakturowania i zarządzania płatnościami;
• możliwość odbierania dokumentów drogą mailową lub za pośrednictwem naszej firmy kurierskiej na nasz koszt.
księgowość online

Obsługa finansowa:

• analiza finansowa - doradztwo;
• przygotowywanie wniosków kredytowych
obsługa finansowa

Szkolenia BHP:

• badania wstępne medycyny pracy;
• szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców;
• szkolenia z pierwszej pomocy;
• dojazd bezpośrednio do klienta.
szkolenia bhp

Cennik:

Poniższy cennik służy jedynie do orientacyjnego oszacowania kosztów.
Ceny mogą być negocjowane i ustalane z Klientem indywidualnie w zależności od potrzeb.
Przedstawione ceny są cenami netto PLN za miesiąc wykonywanej usługi.

Ryczałt od 60,00 zł
KPIR od 100,00 zł
Pełne księgi od 500,00 zł
Kadry i płace od 30,00 zł

Ceny usług pozostałych ustalane są indywidualnie.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami! Kontakt

Ostatnio dodane
Kontakt z Nami
  • Adres: ul. Północna 19,
    56-400 Oleśnica
  • Telefon: +48 793 329 221
  • Email: twoj.doradca@o2.pl
  • Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Napisz do Nas
2015 Biuro Rachunkowe Twój Daradca All right reserved. Wykonanie iveWeb.pl